բացակայ

բացակայ

Manandean 1928: 94

Գրիգ. քերթ. Գիրք թղ. ( Tiflis 1901: 153 - 160) 155

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲԱՑԱԿԱՅ — (ի, ից.) NBH 1 471 Chronological Sequence: 8c, 9c, 10c, 12c ա. որ եւ ԲԱՑԱԳՈՅ. ἁπών absens, distans եւ բայիւ διΐσταμαι disto Որ կայ ʼի բաց, բացակայ, տարակաց. հառաւոր. հեռի. օտար. *Իսկ բացակայն՝ որ ո՛չ է տեսօղ. Լմբ. ժղ.: *Հեռաւորեալ բացակայ արասցէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԼԱՇՈՒՐԹՆ — (շրթունք.) NBH 1 0088 Chronological Sequence: 12c ա. Օտարաշուրթն. ոյր ա՛յլ է բերանն, եւ ա՛յլ է սիրտն. երկխօս. երկլեզու. *Այր երկխօս՝ տայ բան խորհրդակցին սիրոյ, եւ երեւի բացակայ ʼի նմանէ այլաշրթունք. Լմբ. առակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՄԽԻԹԱՐԵԼԻ — ( ) NBH 1 0204 Chronological Sequence: 6c, 9c, 13c, 14c Տ. ԱՆՄԽԻԹԱՐ ըստ ՟Բ. նշ. *Անմխիթարելի վշտամբերութիւն, կամ տրտմութիւն, սուգ. Զքր. կթ.: Փիլ. նախերգ.: Ոսկիփոր.: *Տեղի էր բացակայ ʼի մեծ վանիցն՝ անուանեալ բանտ անմխիթարելի. Կլիմաք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌՁԵՌՆ — ( ) NBH 1 0307 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c ա. πρόχειρος expeditus, facilis, promptus Որպէս Առձեռն պատրաստ. պատրաստական. առընթերակայ. ներկայ. դիւրագիւտ. դիւրին. ընտանի. ընդել. յայտնի. *Իբրու զդիւր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԱԳՈՅ — (ից.) NBH 1 470 Chronological Sequence: 6c ա. ἁπών absens Որ ʼի բացեայ գոյ. բացակայ. հեռաւոր. *Երեւակայութիւն է բացագոյիցն մասնական գիտութիւն: Երեւակայութիւն՝ բացագոյիցն է յիշողութիւն. Սահմ. ՟Ժ՟Գ. (հին տպ. բացակայից) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԱԿԱՅԻՄ — (եալ.) NBH 1 471 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 10c, 13c ձ. ἁπέχω, ἁπέχομαι, διΐσταμαι abstineo, disto Ի բաց կալ, եւ հրաժարիլ. եւ լինել բացակայ, հեռի կալ կամ գտանիլ. *Մի՛ բացակայեսցիս բարի առնել կարօտելոց. Բրս. ապաշխ.: *Ինքեանք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 471 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. ἁπέχων quod abest, τὸπάρροθεν longinquum Որ կայ ʼի բացեայ, հեռի, հեռաւոր, տարակաց, բացակայ. *Վաճառեսցեն զնոսա ʼի գերութիւն յազգ հեռաւոր բացական. Յովէլ. ՟Գ. 8: *Զորս յանդիման… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԱՁԻԳ — ( ) NBH 1 472 Chronological Sequence: Early classical ա. Հեռաձիգ, տարաձիգ, բացակայ. *Չոքաւ առ այլ թագաւորս բացաձիգս. Մծբ. ՟Ժ՟Թ: *Ծովք բազումք գտանին՝ հեռաւորք բացաձիգք ʼի միմեանց սահմանեալք վայրովք. Վեցօր. ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԱՐՁԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 473 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 13c, 14c ա. ἁπόλυτος absolutus, ἁναπεπτάμενος patens, expansus, ἁχανής valde hians, non tectus, vastus Բաց եւ արձակ. անփակ. անամփոփ. ընդարձակ. եւ Համարձակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԵԱՅ — (ցէի, ից.) NBH 1 475 Chronological Sequence: 7c, 13c ա. Բացական, բացակայ, հեռաւոր. *Ահարկու մօտաւորաց եւ բացէից լինի. Շիր.: *Զդատաստանն Աստուծոյ բացեայ քարոզել. Վանակ. յոբ.: Ի ԲԱՑԵԱՅ. որ գրի Ի ԲԱՑԷ. Տե՛ս ʼի տառն Ի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԵՌԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0088 Chronological Sequence: Early classical, 10c μακρός, ὀ μακράν longinquus, longus, qui est procul. Որ է հառի. բացակայ. տարաշխարհիկ. օտարական. օտար. եւ Երկար. հեռու, երկան. ... *Յազգս հեռաւորս: Ի մերձաւորացն քոց կամ ʼի հեռաւորաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.